close

U bevindt zich mogelijkerwijs op de verkeerde internetpresentatie van OBO-Bettermann. U kunt naar de volgende landvarianten omschakelen:

Duurzaamheid bij OBO

CO₂ Prestatieladder

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij.

 

Dit zien wij ook bij onze opdrachtgevers in de bouw. Steeds vaker wordt er gezocht naar producten die worden geproduceerd met een minimale CO₂uitstoot. Ook bij OBO BETTERMANN staat de aandacht voor het milieu centraal en spannen wij ons in om CO₂reductie te reduceren waarmee we het certificaat CO₂bewust niveau 3 willen behalen.

OBO BETTERMANN heeft op 26 september 2012 niveau 3 behaald.
A. Inzicht in energie
OBO BETTERMANN heeft zich ten doel gesteld om haar energieverbruik te reduceren. De doelstelling is een CO₂-reductie van 49 % in 2030 te bewerkstelligen, conform de club van 49 waarbij OBO BETTERMANN is aangesloten. Om deze reductie te behalen is het nodig inzicht te hebben in de Carbon Footprint & Scope 1 en 2 voor emissies.
 • Carbon Footprint 2018
  0,48 MB, PDF
Overzicht energieverbruik 2011 t/m 2019 CO2e
Overzicht energieverbruik 2011 t/m 2019 CO2e per FTE
Overzicht energieverbruik 2011 t/m 2019 Energie
B. CO₂reductie
OBO BETTERMANN heeft een concreet CO₂reductieprogramma opgesteld. Hiertoe heeft OBO BETTERMANN plannen van aanpak geformuleerd, gecommuniceerd en geïmplementeerd.
 • Kwantitatieve doelen
  0,58 MB, PDF
 • CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 2018 definitief
  0,12 MB, PDF
 • CO2 voortgangsverslag en energie actieplan eerste halfjaar 2019 definitief
  0,11 MB, PDF
MVO managementprogramma
 • Compliance EC Directive 1907/2006 (REACh)
  0,40 MB, PDF
 • Compliance EC Directive 2011/65/EC (RoHS II)
  0,41 MB, PDF
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
  0,48 MB, PDF
 • Energiemanagementprogramma 2018-2019
  0,09 MB, PDF
 • OBO BETTERMANN & MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MVO
  0,36 MB, PDF
OBO heeft voor de kabeldraagsystemen het Greenworks label ontvangen

Een duurzaam bedrijf zorgt ervoor dat het een positieve invloed heeft op de rest van de wereld en de toekomst hiervan, zowel op het gebied van milieu, mens als maatschappij. Raab Karcher heeft daarom het Greenworks label ontwikkeld. Dit is een label voor duurzame artikelen die bijdragen aan een duurzame omgeving. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar de grondstoffen van het product, maar ook naar de verwerking en hergebruik van afval na de sloop van een gebouw.

OBO BETTERMANN staat voor duurzaam. Het is onze missie en dat willen we niet alleen terug laten komen in onze bedrijfsvoering, maar ook in de artikelen die wij verkopen. OBO heeft voor de kabeldraagsystemen het Greenworks label ontvangen. Onder dit label bieden wij duurzame bouwmaterialen uit ons bestaande assortiment aan. Een duidelijk herkenbaar assortiment ‘groene’ producten, die bijdragen aan een duurzaam gebouwde omgeving.

Lees hier alles over Greenworks: https://www.greenworksacademy.nl/

 • LHO OBO Bettermann kabeldraagsysteem versie 2018
  3,81 MB, PDF
 • Paper for Paper 2018
  0,33 MB, PDF
 • Bomenrapportage 1 januari 2017-20 juli 2018
  0,49 MB, PDF
C. Transparantie
OBO BETTERMANN communiceert structureel intern en extern over haar CO₂Footprint (een maat voor de uitstoot voor CO₂) en de kwantitatieve reductiedoelstellingen. In het Communicatieplan ‘CO₂reductie’ van OBO BETTERMANN zijn onder andere de communicatieactiviteiten, taken, verantwoordelijkheden en middelen op het gebied CO₂reductie vastgelegd.
 • CO2 Ketenanalyse
  0,16 MB, PDF

Publicaties

 • Certificaat Duurzame Energie 1 januari 2019 t/m 31 december 2019
  0,11 MB, PDF
 • CO₂ -Bewust Certificaat Niveau 3
  0,16 MB, PDF