close

U bevindt zich mogelijkerwijs op de verkeerde internetpresentatie van OBO-Bettermann. U kunt naar de volgende landvarianten omschakelen:

Duurzaamheid bij OBO

Sociale betrokkenheid

Kansen voor onze volgende generatie

"OBO Styles" is het succesvolle opleidingsproject, dat zelfs een innovatieprijs heeft gewonnen.
In dit buitengewone ondernemingsconcept ontwikkelen en produceren de trainees bij OBO zelfstandig producten. Daarbij leren zij, hoe processen verlopen en de projectleiding werkt. Zij worden door begeleiders in de betreffende vakafdelingen en hun leraren begeleid en ondersteund.
OBO Styles maakt de opleiding vooral levendiger en meer praktijkgericht en geeft de stagiaires inzicht in de verschillende opleidingsmogelijkheden. De leerlingen krijgen de opleidingsinhoud in relatie tot de eigen werkzaamheden aangereikt. Dit concept overtuigde de jury van de met 100.000 euro beloonde "innovatieprijs Sauerland", een prachtig succes voor onze stagiaires.

Andreas Bettermann is in 2011 beschermheer geworden van de "Bundesleistungswettbewerbs der elektrohandwerklichen Jugend" (BLW).
Voor de 60e keer organiseerde de "Deutsche Handwerk" de praktische wedstrijd voor de jeugd. OBO behoort al vele jaren naast enkele ander bedrijven tot de trouwe sponsoren van deze wedstrijd. Het slaat een brug tussen de industriële ondernemingen en de jonge ambachtslieden. Dankzij de wedstrijd bestaat de gelegenheid, de persoonlijkheden te leren kennen, die zitten achter de geïnstalleerde producten en oplossingen in de elektrotechnische branche. Daarom worden al enkele jaren industriële ondernemers uitgenodigt bij de prijsuitreiking. In 2011 gaf Andreas Bettermann een krachtig signaal voor de betekenis van de beroepsopleiding en de samenwerking van ambacht en industrie.

 

Sociale betrokkenheid voor de kinderen wereldwijd: een nieuwe school voor Oeganda

OBO ondersteunt al vele jaren sociale en culturele projecten over de hele wereld. Kort voor het einde van het jubileumjaar is met giften van de onderneming de Christoph-Bettermann-school opgericht.
Het gaat hier om een school voor gehandicapte kinderen, die tot nu toe geen kans op een opleiding hadden. De school is opgericht in het district Mubende, waar 440.000 inwoners leven. Hier krijgen in de toekomst 400 kinderen dagelijks les en krijgen gedurende acht jaar een basisschoolopleiding. Wezen en ver weg wonende kinderen worden in het eigen internaat ondergebracht. Een medische post, therapieën
en verzorgingsinrichtingen horen ook bij de school. De school is in april 2012 geopend.

OBO directeur Ulrich Bettermann maakte de bouw mogelijk. Zijn engagement voor gehandicapte kinderen heeft een zeer persoonlijke achtergrond. Christoph Bettermann, de jongste van zijn vier kinderen, is zelf sinds de kindertijd, na een anesthesiefout bij een onschuldige operatie op de rolstoel aangewezen. Christoph leeft hoofdzakelijk in Hongarije en heeft daar in de OBO-fabriek met 600 medewerkers in Bugyi bij Boedapest zijn vaste taak. Hij is altijd monter, vrolijk en slagvaardig. Cristoph en zijn vader zijn zo goed als onafscheidelijk en ondernemen alles samen, zodra daar tijd voor is.

Partner bij het realiseren van de "Christoph-Bettermann-school" is de vereniging "Kinder eine Chance", die al sinds 2008 in Afrika vooral veel aids-wezen heeft geholpen. OBO heeft ervoor gezorgd, dat alle middelen direct en volledig alleen voor het goede doel werden gebruikt. Christoph Bettermann: "Ik weet, hoe belangrijk hulp is. Ik ben al door veel mensen geholpen, daarom wil ik een deel doorgeven en de armsten onder de armen helpen."

Sociale betrokkenheid bij de kinderen wereldwijd: jubileumgift voor Vietnam

1000 euro voor elk jaar: in het OBO-jubileumjaar 2011 schonk de onderneming samen met haar partners 100.000 euro voor een SOS-kinderdorpschool in Vietnam.
De onderneming heeft naar aanleiding van haar grote verjaardagsgala en de opening van het metaal-kenniscentrum bij het hoofdkantoor in Menden/Sauerland geen geschenken gevraagd maar in plaats daarvan om giften voor de school. Klanten en zakelijke relaties van OBO BETTERMANN schonken samen 54.461,93 euro. Dit bedrag heeft OBO zodanig afgerond, dat voor elk van de honderd OBO-jaren 1000 naar Vietnam ging. Het SOS-kinderdorp Ben Tre werd in december 1997 geopend en bevindt zich in het centrum van de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Ben Tre ligt in de Mekong-delta, ongeveer 80 kilometer zuidwestelijk van Ho Chi Minh stad.

Sociale betrokkenheid door gemeenschappelijke gedragsregels: iedereen draagt verantwoordelijkheid.

Sociale verantwoordelijkheid begint in het eigen hoofd. Maar wat heeft dit eigenlijk voor zin, wanneer iedereen zijn eigen individuele voorstelling daarvan heeft en dit ook zo wil doorzetten? Bij een functionerend sociaal systeem horen regels en normen. Alleen zo zijn met respect omgaan met elkaar en algemene, verantwoordelijke zakelijke processen mogelijk. Daarvoor hebben fabrikanten en leveranciers in de elektrotechniek een wereldwijde standaard ontwikkeld, waar ook OBO zich bij heeft aangesloten.

Wezenlijk uitgangspunt voor het aannemen van de gedragscode van de elektrotechnische industrie (EICC) is het begrip, dat een onderneming bij al haar activiteiten de wetgeving, richtlijnen en regels van de landen, waarbinnen de onderneming werkzaam is, te allen tijde moet aanhouden resp. opvolgen. De code stimuleert deelnemers, meer dan alleen de wetgeving aan te houden maar internationaal erkende normen op te stellen en zo een sociaal en ecologisch verantwoordingsbewustzijn te creëren. OBO voelt zich tot dit doel verplicht en stimuleert de erkenning van de code ook door directe toeleveranciers.

Wie met OBO samenwerkt, accepteert veilige werkomstandigheden in de productieketen en respect- en waardevolle behandeling van alle arbeidskrachten.